Digital Twin creation from 2D and 3D drawings

DIGITALA TVILLINGAR FRÅN 2D- OCH 3D-UNDERLAG

I detta projekt utvecklade vi en molntjänst som gör det möjligt att automatiskt skapa digitala tvillingar för byggprojekt, samt en app för visning av innehåll i 2D och 3D med Augmented Reality. Projektet har beviljats stöd från Vinnova inom programmet "Innovativa Startups Steg 2" . 

Under tidigare pilotprojekt så har vi fått värdefulla insikter från våra kunder om de största utmaningarna under produktionsskedet:

Varje aktör är ansvarig för att lämna korrekta underlag, idag kontrolleras detta manuellt för varje ny informationsleverans, vilket är ett omfattande, enformigt arbete med hög risk för fel.

Under produktionen görs ofta sena ändringar som ska tas med i den slutliga dokumentationen för projektet, något som inte alltid görs i praktiken.

Ritningar uppdateras normalt veckovis men det finns alltid en reell risk att arbetslag utgår från gamla underlag som blivit liggande.

Vi tror ovanstående problem kan lösas med ett automatiserat verktyg som extraherar och validerar information från digitala ritningar i både
2D och 3D, konverterar dem till en enhetlig modell av projektet i databasen, säkrar att gällande krav uppfylls, och att ändringar i produktionsskedet dokumenteras och godkänns innan slutleverans. 


Med ett ständigt aktuellt underlag i 3D kan relationshandlingar skapas snabbt och med hög precision.


Skärmbild från iPad-versionen av applikationen, som också är tillgänglig för HoloLens samt HoloLens 2/Trimble XR10


ANSÖK OM MEDVERKAN SOM PILOTPROJEKT

Vi har ett begränsat antal platser tillgängliga för pilotprojekt som vill vara med och utforma den nya tekniken för ritningslöst byggande. Skicka er ansökan via formuläret nedan!