3D och BIM
för alla!

Med holografisk teknik och tablets kan vi på ett omvälvande sätt föra ut digitala modeller till produktionen och med det få helt nya verktyg för att utföra våra arbetsuppgifter.

Just nu pågår stora förändringar på Sveriges byggarbetsplatser. Framtidens byggarbetsplats kommer, precis som annan produktion, i allt större utsträckning att vara uppkopplad. Information Experience bidrar aktivt I förändringen genom att utveckla mjukvara som gör den uppkopplade arbetsplatsen möjlig på ett helt nytt sätt tack vare innovativt användande av BIM i kombination med holografisk teknik.

3D Insight Onsite

Genom att utveckla och tillhandahålla applikationer som använder ’Augmented Reality’ och ’Mixed Reality’ via huvudburen och handhållen standardteknik kan Information Experience bidra till att digitala 3D-underlag (BIM) kan användas i alla led från planering till produktion. Att ansluta alla till 3D och BIM förändrar i grunden hur beställare och utförare samarbetar och arbetar i projekt.

Relevant information på rätt plats vid rätt tidpunkt

Med hjälp av våra applikationer når den digitala dimensionen ända ut till utföraren. Med IX djupa kunskap om informationsflödet inom bygg och konstruktion och goda insikter i processen kan vi hjälpa beställare och utförare att skapa säkrare byggarbetsplatser, nå bättre byggkvalitet, förbättra egenkontroller samt att ta fram korrekt och tydlig dokumentation.

Cases

Sthlmnew.Logo.SS.black

Augmented reality för betongarbeten.

Stockholm utvecklas i en svindlande takt. Ett av de mer spektakulära projekten är området STHLM New som Skanska uppför invid Hammarbykanalen. Projektet omfattar 7 olika byggnader vikta för stockholms många innovationsföretag. I centrum står ett av Stockholms nya landmärken STHLM 01, en 27 våningar hög skapelse signerad arkitektbyrån Sauerbruch Hutton.

Information Experience genomför tillsammans med Skanska ett pilotprojekt som prövar 3D BIM i arbetsmiljö. I projektet används både HoloLens och tablets i en gemensam mixed reality-dimension. De digitala underlagen samordnas av IX servertjänst och visas med hjälp av IX BIMViewer.

"Vi vill gärna testa Hololens för att de som ska jobba med betongen på STHLM New ska få en bra bild över det som ska göras. Ritningar och 3D-modeller i datorn kommer tillsammans med detta öka förståelsen för den kvalitet som efterfrågas och minska missar i produktionen och dess planering."   

Edvin Berg, Produktionsingenjör Skanska

 

Tester kommer att ske löpande under tiden STHLM New uppförs. Vill du veta mer om STHLM New, gå in på

http://www.sthlmnew.com

xczb5fc3i4qtot7tsyebsg (1)

Augmented reality, COClass och LOD .

Information Experience genomför tillsammans med Svensk byggtjänst en studie av "metadata" i stadsmiljö. I projektet användes HoloLens som kopplar verkliga objekt till CoClass och 3D-objekt. I testet prövades också viss interaktion I form avbockning av tillsynsuppgifter.

"Olika klassificeringar är vi vana vid, men möjligheten att interagera med 'CoClass'-ifierade objekt I augmented reality-miljö ger nya väldigt spännande möjligheter"

Daniel Dahlström, Product- and Business developer AMA | CoClass

De digitala underlagen samordnades av IX servertjänst och visades med hjälp av IX BIM Viewer.

Läs mer om CoClass här

Team IX

Information Experience är ett utvecklande företag med bas i Stockholm. Vi brinner för att få ut relevant data till arbetsplatsen för att göra målbilder mer överskådliga och kul att arbeta med.

Vi får många förfrågningar och vi är alltid på jakt efter nya krafter som vill vara med och bygga en ny förhöjd arbetsplats. Skicka ditt CV om du vill vara med.

Anders Lundgren

Founder

Anders Lundgren

fredrik_johansson

CXO

Fredrik Johansson