Sthlm New

Augmented reality för betongarbeten.

Information Experience genomför tillsammans med Skanska ett pilotprojekt som prövar 3D BIM i arbetsmiljö. I projektet används både HoloLens och tablets I en gemensam mixed reality dimension. De digitala underlagen samordnas av IX servertjänst och visas med hjälp av IX BIMViewer.

”Vi vill gärna testa Hololens för att de som ska jobba med betongen på STHLM New ska få en bra bild över det som ska göras. Ritningar och 3D-modeller i datorn kommer tillsammans med detta öka förståelsen för den kvalitet som efterfrågas och minska missar i produktionen och dess planering.”

Edvin Berg, Produktionsingenjör Skanska

Tester kommer att ske löpande under tiden STHLM New uppförs. Vill du veta mer om STHLM New gå in på http://sthlmnew.com