coclass-logo

CoClass Odenplan / Augmented reality, COClass och LOD .

Information Experience genomför tillsammans med Svensk byggtjänst en studie av "metadata" i stadsmiljö. I projektet användes HoloLens som kopplar verkliga objekt till CoClass och 3D-objekt. I testet prövades också viss interaktion I form avbockning av tillsynsuppgifter.

De digitala underlagen samordnades av IX servertjänst och visades med hjälp av IX BIMViewer.

"Olika klassificeringar är vi vana vid, men möjligheten att interagera med 'CoClass'-ifierade objekt I augmented reality-miljö ger nya väldigt spännande möjligheter"

Daniel Dahlström, Product- and Businessdeveloper AMA | CoClass