Bringing
3D Insight
Onsite

Med holografisk teknik och tablets för vi ut 3D-information till produktionsplatsen.

3D i din produktion

Våra appar för tablets och HoloLens låter 3D-objekt och verkliga objekt att integrera med varandra.

Vill du pröva dina modeller i våra appar?

Smidigare och smartare

Med ny teknik kommer nya utmaningar och det är utmaningar som vi älskar att tackla. Hur kan 3D fungera i din miljö? Det är vi nyfikna på. Låt oss ta reda på det tillsammans.